חפש

 

שיטות הערכת שווי

Skuola Screenshot Piece

שיטת ההשוואה
שיטת היוון ההכנסות
גישת השווי הפיזי

מיסוי מקרקעין

מס שבח
היטלי השבחה
מנהל מקרקעי ישראל
ארנונה
ייצוג בפני רשויות המס, וועדות ומוסדות

050-8868870

050-8868871

ביצוע שומות על סוגי נכסים

בניה פרטית צמודת קרקע, בניה רוויה, בניה ציבורית

משקים חקלאיים, נחלות, קרקע חקלאית וקרקע ספקולטיבית

מבני תעשייה, קרקע לתעשיה, מבני תעשיה ומסחר ועוד

קרקע למסחר, חנויות, מרכזי מסחר, משרדים וקניונים

תחנות דלק, בתי מלון, עסקים פעילים, דיור מוגן ועוד

מפעלים, מבני היטק, מבנים יעודיים ועוד

מחסנים וחניונים

מבנים לשימור, תמ"א 38, פינוי בינוי ועוד

תכנון שטחים - איחוד וחלוקה, טבלאות איזון וכדומה

בדיקת נכסים לפני רכישה, כולל בדיקה תכנונית, חריגות בניה, מפגעים וחריגות קרינה.

סוגי פעילויות

 • ביצוע הערכת שווי וכתיבת שומות

 • טיפול בהפקעות ושווי פיצויים

 • השגות על ערכי היטלי השבחה

 • חישוב דמי שימוש ושכירות ראויים

 • הערכת פיצויים עקב שינוי בתוכניות

 • הערכות שווי דמי מפתח, דמי פינוי וכדומה

 • הערכת שווי לצורך הסכמי קומבינציה

 • הערכת זכויות וכדאיות פרוקטי תמ"א 38

 • הערכות ושומות להשגה על שומות מנהל מקרקעי ישראל

 • בדיקת כדאיות פרויקט פינוי בינוי וייצוג בעלי דירות

 • אומדן לצורך מאזנים, ספרים וכדומה

 • תכנון איחוד וחלוקה וטבלאות איזון

 • ניתוח השקעה בפרויטי נדל"ן