חפש

 

ניהול נדל"ן

Skuola Screenshot Piece

בדיקת פוטנציאל ההשבחה של נכסים
ניהול נכסים לחברות
פיתוח והשבחת נכסים

מיסוי מקרקעין

מס שבח
היטלי השבחה
מנהל מקרקעי ישראל
ארנונה
ייצוג בפני רשויות המס, וועדות ומוסדות

בדיקת פוטנציאל ההשבחה של נכסים

בדיקות תכנוניות של נכסים

הערכת שווי נכסים ובנית שומות

בדיקות היתכנות: בדיקת כדאיות כלכלית ושיווקית

הצעת אלטרנטיבות להשבחה ופיתוח נכסים

בדיקת כדאיות בקשות שימוש חורג מהיתר ומתוכנית

בדיקת אפשרויות בקשה להרחבת זכויות בניה

תכנון שינוי תב"ע וטיפול בשינוי

מבנים לשימור, תמ"א 38, פינוי בינוי ועוד

סוגי פעילויות

 • הסדרת זכויות קנייניות וזכויות חזקה, ושימוש מול מנהל מקרקעי ישראל

 • מעקב תכנוני, התראות ועדכון הבעלים על שינוי בתב"עות הנוגעות למקרקעין

 • השגות על ערכי היטלי השבחה

 • חישוב דמי שימוש ושכירות ראויים

 • הערכת פיצויים עקב שינוי בתוכניות

 • טיפול בארנונות ובהיטלים עירוניים

 • הערכת שווי לצורך הסכמי קומבינציה

 • הערכת זכויות וכדאיות פרוקטי תמ"א 38

 • הערכות ושומות להשגה על שומות מנהל מקרקעי ישראל

 • בדיקת כדאיות פרויקט פינוי בינוי וייצוג בעלי דירות

 • אומדן לצורך מאזנים, ספרים וכדומה

 • שדרוג בניינים והתאמתם לסטנדרטים המקובלים כיום

 • איתור נכסים "אבודים" ובדיקת רישומם, השבחתם והסדרת זכויותיהם