מושגים בנדל"ן

בחר ערך

שיתוף בנכסים בעלי זכויות מנהל מקרקעי ישראל רכישת נכס תכנון ובניה שמאות מקרקעין
שיתוף במקרקעין זכויות במקרקעין מנהל מקרקעי ישראל בדיקת נכס לפני קניה/מכירה תוכנית / תב"ע שמאות מקרקעין
בתים משותפים חוק הגנת הדייר/דייר מוגן דמי היתר הערת אזהרה גופי התכנון והבניה שומת מקרקעין
פירוק שותפות בעלות/חכירה מהוונת דמי הסכמה חוק מכר דירות תוכנית הגשה/גרמושקה גישות שומת מקרקעין