חפש

 

מוטי מינץ

מוטי מינץתואר שני במנהל עסקים ושמאות מקרקעין, אוניברסיטת חיפה
תואר ראשון בהצטיינות יתרה במנהל עסקים, מכללת רופין
מרצה בקורסי נדל"ן במוסדות אקדמיים וקורסי נדל"ן
בוגר לימודי קבלנות בניין משרד העבודה
יזם בבניית פרויקטי בנייה
מנהל בית תוכנה ומנהל פיתוח תוכנה
בוגר קורס למנהלים בכירים באמדוקס
בוגר מסלול תוכנה בממר"מ

מוטי מינץביצוע שומות על
נכסים פרטים: בתים צמודי קרקע, בניה רוויה, משקים ונחלות ועוד.
נכסים עסקיים:חנויות,משרדים,אולמות, מגרשים,אולמות תעשיה, תחנות דלק, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד

050-8868870

050-8868871

ביצוע שומות על נכסים בנושאים

ביצוע הערכות שווי לכל סוגי הנכסים פרטיים ועסקיים- הערכות שווי לפני רכישת דירות, בתים צמודי קרקע, חנויות, מגרשים, מבני תעשייה, תחנות דלק, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד. כמו כן משרדינו מבצע הערכת שווי לנחלות ומשקים חקלאיים לצורך מכירה או רכישה. בנוסף לכך אנו מבצעים הערכת שווי ל"דמי מפתח", שווי זכויות בעלים ושווי זכויות דייר מוגן בהתאם לחוק הגנת הדייר

הגשת שומות מקרקעין / השגות לדרישת תשלומי דמי היתר ודמי הסכמה של מינהל מקרקעי ישראל

ביצוע הערכת ירידת ערך של נכסים בגין ליקויי בנייה ואי התאמות שאינן ברי תיקון

התנהלות מול מוסדות ממשלתיים וועדות תכנון ובניה - הגשת כל סוגי השומות לרבות הגשת עררים להפחתת תשלום עבור היטלי השבחה, מס שבח ומס רכישה

הגשת תביעות - תביעת פיצויים בגין הפקעות וירידת ערך

ביצוע שומות, בקרות,הדרכות ופרויקטי נדל"ן בתחומים

  • ביצוע הערכות שווי לכל סוגי הנכסים פרטיים, עסקיים, חקלאיים ותעשיתיים

  • בחינת כדאיות כלכלית של השקעה בפרויקטים בתחום הנדל"ן

  • טיפול בהשגות לדרישת תשלומי דמי היתר והסכמה של המינהל

  • בחינה וטיפול בהפחתת היטלי השבחה ומיסוי מקרקעין כמס שבח

  • הערכת פיצויים בגין הפקעה או בגין פגיעה תכנונית או אחרת

  • כינוס נכסים ,דמי פינוי, דמי שימוש ראויים, דמי מפתח ובתי משפט

  • בדיקת נכסים לפני רכישה, כולל בדיקה תכנונית, חריגות בניה, מפגעים וחריגות קרינה.

  • הדרכה בהרצאות בנושאי תכנון ובניה, שמאות מקרקעין ותכנון עסקי